Do you like my art?
  buymyart
Search

Posts Tagged ‘Coloring’

Two different ways to stamp

I will show you two ways to stamp the motive.
One with “Black Versa Fine”, and one with “Pumice Stone –
distress”.

I only used this distress markers at this motive.

I really love the soft look at the left confirmand.
What YOU think is the nicest?

Look at theese cute confirmands from Bildmålarna!

The best paper to paint on, with the distress markers.
It costs about 90 skr at Clas Ohlson.

Be the first to like.

3 lovely visitors made me happy with comments, thanks! »
Colouring with Distress Markers

I really looooove the Distress Markers!
Here I will show you, and explain in both EngliThis is how I’m
colouring with the great Distress Markers.

I use this aquarelle papers. In Sweden you can bye them at Clas Ohlsson,
40 papers for 89 skr.

Först målar jag ett tjockt streck nära kanten av
fältet jag vill färglägga med en Distress Marker.
Färgen jag använder som hudfärg heter “Tattered Rose”.

Stämpel: Bildmålarna.

First, I paint a thick line near the edge of the
field I want to paint with Distress Marker.
The color I use that body color is called “Tattered Rose”.

Stamp: Bildmålarna.

Sen tar jag snabbt, innan färgen torkar in, en vanlig pensel
och “suddar ut” färgen mot mitten av fältet som ska målas.
Jag suddar såpass mycket så det inte blir något skarpt streck.

Penselspetsen har jag doppat i vatten, och sedan strukit av
mot ett kaffefilter så den inte är för våt.
Att sudda på det här sättet fungerar INTE för mig om
penseln är för våt, då färgen flyter ut och pappret protesterar
genom att bli lite “ruggat”. Är det för vått så fungerar
det inte att måla med Distress Marker. Jag rekommenderar
därför en vanlig pensel och INTE en vattenpensel.

Then I quickly take, before the paint dries up, a regular brush
and “blurs” the paint to the center of the field to be painted.
I blurs enough so there will be no sharp line.

The brush tip dipped in water, and then deleting mostly of
the water against a coffee filter so it is not too wet.
To blur in this way does NOT work for me if
the brush is too wet, as the color flows out and the paper protests
by becoming a little “rugged.” If it´s too wet it´s not work
painting with Distress Marker. I recommend
therefore a regular brush and NOT a water brush.

För att fylla hela ansiktet med färg, så målar jag ett
tjockt streck även i andra kanten på fältet.

To fill the face with color, I’ll paint a
thick line in the other edge of the field.

För att få lite mer skuggeffekt, så fyller jag på med Distress Marker
i kanterna och på kinderna, under förutsättning att det inte använts för
mycket vatten. Men detta lager skuggar jag inte ut lika mycket mot mitten
eftersom jag vill ha effekten att det är mörkare ut mot kanterna.

To get a little more shading, I fill the edges and on the cheeks
with Distress Marker, provided that I not used too much
water. But at this layer I want the shadow to stay away from the middle
because I want to have the effect that it is darker towards the edges.

Även dessa strecken “suddas ut” med hjälp av penseln, som vattnet
är avstruket från. Gör på samma sätt med händerna, på med Distress
Marker i kanten, och sen sudda ut mot resten av fältet med pensel.
Fyll eventuellt på med lite mer färg i kanten om du vill ha mörkare
skugga. Du känner själv hur mörk skugga du vill ha.

I will “blur” even these lines by using the brush with very little water.
Do at the same way with the hands, with Distress Marker at the edge,
and then blur out to the rest of the field with the brush.
Add some more color on the edge if you want darker
shadow. You know yourself how dark shade you want.

I håret har jag dragit streck med en Distress Marker.
Jag har lagt strecken lite oregelbundet, och tanken är att den här
färgen ska bli en grund för en mörkare av två nyanser.
Färgen heter “Antique Linen”.

In the hair, I have drawn lines with a Distress Marker.
I added the lines a little irregular, and this color
should be a basis for a darker shade.
The color is called “Antique Linen”.

Med penseln har jag sedan på samma sätt som med huden,
suddat ut färgen till den omålade ytan av håret, så det blir
en ljusare nyans där.

I used the brush in the same way as at the skin, blurred
the color of the unpainted surface of the hair, so it
becomes a lighter shade there.

Här har jag fyllt i med penselstreck av färgen “Walnut Stain”, men
från refillflaskans färg. Jag tycker att Distress Marker-färgen “Walnut Stain”
har en liten grön ton i sig, och därför föredrar jag att använda refillflaskan
när det gäller just den färgen.

I’ve filled out the brushstrokes with the color “Walnut Stain”, but
from the refill bottle. I think Distress Marker color “Walnut Stain”
has a slight green hue in itself, and therefore I prefer to use refill bottle
when it comes to that color.

Den mörkare hårfärgen suddar jag ut mot den lite ljusare ytan.
För att få ännu mer “slingtoning” på håret så kan man med fördel
lägga i lite fler ännu mörkare slingor här och var, gärna i “underhåret”.

Ärmarna har jag målat streck i kanterna på med Distress
Marker “Pumice Stone”.

The darker hair color blurs out to the little brighter surface.
For even more “loop gradient” of the hair, you can advantageous
add a little more even darker loops here and there.

At the sleeves I have painted lines in the edges with Distress
Marker “Pumice Stone”.

Här ser ni hur jag har suddat ut färgen på ärmarna mot mitten av ytan.
Beroende på hur ljus eller mörk man vill ha ytan, desto mer färg lägger
man, men var noga med att bara lägga i kanterna, annars försvinner
gärna “skuggeffekten”.

Here is how I have blurred the color of the sleeves to the mid-surface.
Depending on how light or dark you want the surface, the more color you
will add, but was careful to add only the edges, otherwise the “shadow effect”
will disappear.

Just den här klänningen vill jag ha ganska “vit”, och då tycker jag att
just “Pumice Stone” är en bra färg att skugga med.
Självklart är det en smaksak, en del skuggar med en beige nyans
och en del vill ha det vita fältet ännu mer vitt.

Här har jag lagt i färg i kjolen. Ni ser att det är ganska lite färg,
det är för att annars blir hela klänningen mer grå än vit, eftersom jag
suddar färgen så det inte ska bli några kanter alls kvar.
Det sista in mot mitten suddar jag endast med lite lite vatten, för
att tona ihop strecken med det som ska vara vitt.

This particular dress, I would have rather “white”, and then I think
just “Pumice Stone” is a great color to make shades with.
Obviously, it is a matter of choice, some will do shades with a beige hue
and some want the white field even more white.

At this picture I have put the color at her dress. You see,
there are just very little color, it is because otherwise the
whole dress will be more gray than white, because I
blurs the color so it will not be any edges left at all.
At the blurring into the center, I just use a little bit of water.
I want the lines to diseapper out at the white area.

Skuggor ligger under boken, under ärmarna, och i klänningsvecken.

There are shadows under the book, under the sleeves och at the dress folds.

Halsbandet och bibeln har jag målat med Distress refill “Walnut Stain”.
Bladen i bibeln har jag haft lite lite Distress Marker “Antique Linen” på och suddat.

Löven i håret har jag målat med en prick av Distress Marker “Peeled Paint”,
och sedan suddat ut med pensel på samma sätt som resten av färgerna.

Fråga gärna om du undrar över något.

The necklace and the Bible, I have painted with Distress refill “Walnut Stain”.
At the pages of the Bible, I have had a little bit Distress Marker “Antique Linen”.

The leaves in her hair, are painted with a dot of Distress Marker “Peeled Paint”
and then blurred by brush in the same way as the rest of the colors.

Please ask if you have any questions.

Paint with Distress Ink.
Color map for Distress colors/Markers.

1 person likes this post.

11 lovely visitors made me happy with comments, thanks! »
Gesso

Scroll down for English.

Gesso är en blandning av puts eller kalk och limvatten, ibland även andra ämnen och används vanligen i samband med tempera eller olja. Gesso kan även modelleras i relief. Numera använder de flesta akrylbaserad gesso. Syftet med gesso är att hindra den oljebaserade färgen att “fräta” sönder underlaget.

Det är smidigt att grundmåla med gesso innan man använder sig av tex. Distress Crackle Paint. Jag upplever att crackle paint gärna vill lossna på en del underlag. Eftersom gesso ger det en slät, absorberande, vit grund så gör det att annan färg fastnar bättre.

Jag grundar alltid med ett tunt lager gesso innan jag målar med annat, och jag får ett hållbart snyggt resultat. Du kan även grunda med gesso innan du använder olika spraymister.

Gesso används ibland som gips, det vita mineralpulver som blandas med vatten till en massa, vilken stelnar till fast form och används av skulptörer för formar och avgjutningar.

In English

Gesso is a mixture of plaster or lime and glue/water, sometimes also other substances and is usually used in connection with tempera, or oil. Gesso can also be modeled in relief. Nowadays most people use acrylic gesso. The gesso is to prevent the oil-based ink to “cause corrosion” break the substrate.

It is handy to painting with gesso before the use of Distress Crackle Paint. I feel that crackle paint will fell off from some surfaces. Since gesso gives a smooth, absorbent, white surface, it makes another color sticks better.

I always use a thin layer of gesso before painting with another, and I get a durable-looking results. You can also base with gesso before using different spray mists.

Gesso sometimes used as plaster, the white mineral powder which is mixed with water to a pulp, which solidifies into a solid form and used by sculptors of molds and molds.

Be the first to like.

3 lovely visitors made me happy with comments, thanks! »
Aquarelle papers

For English, please scroll down.

Jag stämplar alla mina motiv på akvarellpapper innan jag målar dem med
Distressmarkers. Det finns en hel uppsjö med olika akvarellpapper, men
jag tänker billigt när jag handlar. Jag använder ganska mycket papper,
och då vill jag inte lägga ut en hel förmögenhet på detta.

Jag vill dessutom ha ett akvarellpapper med fin gräng, så jag kan stämpla
med alla motiv, utan att linjerna blir suddiga pga för mycket gräng.

I stamp all my motives on a aquarelle paper before I paint them with
Distressmarkers. There are quite a lot of different aquarelle papers,
but I think “cheap” when I shop. I use a lot of paper, and then I wount
spend a fortune on this.

I also want a aquarelle paper with a fine grain, so I can stamp
with all kinds of stamps, without the lines beeing blurry because
of too much grain.

Akryl & Akvarellblock, 200 g syrafritt papper.
Acrylic & aquarelle block, 200 g acid free paper.

Montval Akvarellblock 200 g syrafritt papper.
Montval aquarelle block, 200 g acid free paper.

In Sweden you can bye them at Clas Ohlsson, 40 papers for 89 skr.

Dessa akvarellpapper med fin gräng är av hög kvalitet, och passar
dem som vill ha ett mer ekonomiskt akvarellpapper med ett hållbart
resultat. Pappren är syrafria; innehåller inga blektillsatser och gulnar
inte med tiden. Papperen är lättarbetade och klarar stora mängder
vatten och korrigeringar. Passar för akvarell, gouache, akryl-
laveringar och tuschmålning.

GRÄNG = Ett underlags (duk, papper etc) ytstruktur.

GOUACHE = Målning med vattenfärg som har tillsatts ett
vitt pigment och därför i motsats till akvarellfärg ger en heltäckande,
intensiv och matt färgyta. Tekniken för gouache är snarlik akvarellens,
men här finns andra möjligheter att arbeta med tjockare färglager.
Dock ej alltför tjockt då gouachen kan spricka.

Gouachefärg tillverkas på samma sätt som akvarellfärger (gummi arabicum)
men med tillsats av glycerin och något opakt fyllmedel. Som spädningsmedel
används vatten. Den stora andelen pigment gör att gouachen är lösningsbar
även sedan den torkat.

IN ENGLISH

These aquarelle paper with a fine grain is of high quality, and fits
those who want a more economical aquarelle papers with a sustainable
results. The papers are acid free, contain no additives and pale yellow
not with time. The papers are easy to machine and can handle large amounts
of water, and corrections.

GRAIN = An underlay (canvas, paper, etc.) surface structure.

GOUACHE = Painting with watercolor, which has added a
white pigment, and therefore, unlike watercolors provide a comprehensive,
intensive and matte coating. The technique is similar to gouache watercolors,
but there are other opportunities to work with thicker layers of paint.
But not too thick when gouache can crack.

Gouache color produced in the same manner as water colors (gum arabic),
but with the addition of glycerin and an opaque filler. As the solvent
is water. The high proportion of pigment makes the gouache can be disolved
even after it dries.

Be the first to like.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

9 lovely visitors made me happy with comments, thanks! »
Milo Lilja
  Swedish - 48 y.o.
  Mom to 2 adults.
  Love cats
  NEED to create.

  Read more


Don´t miss!


Follow me at...
Visitors
  I started this
  blog in September
  06nd 2011.
  d visited me.